Chia sẻ kinh nghiệm

Giới thiệu mua hàng

Chương trình GOX Refer
Giới thiệu đến bạn bè, người thân mua hàng tại GOX để họ sở hữu những sản phẩm chính hãng chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng đồng thời nhận ngay 5% chiết khấu thay cho lời cảm ơn sự tin tưởng của Quý khách với GOX.
Vui lòng đăng ký tại link sau để tham gia chương trình giới thiệu mua hàng, nhận ngay chiết khấu tại GOX:  Đăng Ký
Đăng Nhập để quản lý lịch sử giao dịch và chiết khấu của bạn.

Quy định tính chiết khấu
Chiết khấu 5% trên tổng số tiền người mua hàng chi trả trên mỗi đơn hàng.
Để được tính chiết khấu khi giới thiệu mua hàng cho người giới thiệu, người mua hàng cần truy cập đường dẫn được giới thiệu theo định dạng sau gox.com.vn/ma-gioi-thieu với ma-gioi-thieu được cấp khi đăng ký tham gia chương trình.
GOX sẽ chi trả cho người giới thiệu khi được yêu cầu. Tuy nhiên, người giới thiệu cần đạt số tiền tối thiểu 100.000đ. Chiết khấu sẽ được chi trả vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký của người giới thiệu. Quý khách cũng có thể sử dụng số tiền này để mua hàng tại GOX.

Back to list