Read More
Chia sẻ kinh nghiệm Trượt Patin - Roller Skating, Tin tức, Trượt Patin

Các thể loại chơi phổ biến trong môn Roller Sports (Patin)

 Patin được chia thành nhiều nội dung khác nhau như:I. Slalom: Nội dung này gần giống với thể loại trượt băng nghệ thuật. Tuy nhiên, VĐV tập luyện Slalom có thể tập trên nền bê-tông hoặc nền gỗ. Bài trình diễn Slalom phải...

Đọc tiếp