Read More
Chia sẻ kinh nghiệm, Patin làm được gì

Tương đồng giữa TT Mùa đông & Trượt Patin

So sánh tương đồng giữa Roller Sports và các môn TT mùa Đông Các thể loại của Roller Sports Mạo hiểm:Trượt Vert, Halfpipe : thể loại trượt địa hình máng trượt chữ USkatepark: máng trượt liên hoànStreetplaza: mô phỏng chướng...

Đọc tiếp

12